פעילות איל"ר בצפון מקדוניהMacedonia

 

החוק בדבר הפרטת נכסים שהולאמו בצפון מקדוניה, אשר נחקק בשנת 2000, נותן מענה לסוגיית השבת נדל"ן פרטי וקהילתי שהוחרם.

נושאים קשורים

רקע על אודות השבת רכוש במדינות יוגוסלביה לשעבר

נכסים קהילתיים

החוק בדבר הפרטת נכסים שהולאמו (2000) חל על נכסים קהילתיים אשר נגזלו מבעליהם החל מאוגוסט 1944, וקובע כי זכות הקניין תוחזר לבעלים במקרים שבהם הדבר אפשרי. ב-1997 הציגה הקהילה היהודית בצפון מקדוניה בפני הממשלה רשימה של 40 נכסים קהילתיים, אשר בעקבותיה הושג בסופו של דבר הסדר אשר חל על כל התביעות הנוגעות לנכסים הקהילתיים (בשנת 2002).

בתמורה לוויתור על כל התביעות הנותרות הנוגעות לנכסים קהילתיים, קיבלה הקהילה היהודית במסגרת ההסדר כדלקמן: (i) ארבעה נכסים – בניין רעוע ושתי חנויות קטנות בביטולה, וכן מגרש בסקופייה, אשר לא הניבו הכנסה כלשהי; ו-(ii) איגרת חוב ממשלתית, אשר תשולם לאורך תקופה של 10 שנים (2013–2004), עבור צרכי הקהילה הכלליים.

נכסים פרטיים

ביחס לנכסים פרטיים נקבע בחוק בדבר הפרטת נכסים שהולאמו גם כדלקמן: החוק חל על נכסים אשר הוחרמו לאחר אוגוסט 1944; על התובעים להיות

בית העלמין היהודי בביטולה

בית העלמין היהודי בביטולה

אזרחים מקדונים במועד תחולת החוק; ופיצוי באמצעות איגרות חוב ממשלתיות, בערך השווה לערכו של הנכס, במקרים שבהם השבת זכות הקניין אינה אפשרית.

קצב התקדמותה של התכנית לטיפול בתביעות היה אטי במיוחד (המועד האחרון להגשת התביעות היה 2004) והפכה למסובכת עוד יותר עקב הכמות הרבה של המסמכים אשר נדרשו לשם הוכחת הבעלות, העובדה כי הנכסים עברו מיד ליד פעמים רבות (או עברו פיתוח או שיפוץ מאז החרמתם), הליכים בירוקרטיים ארוכים והשפעות פוליטיות שונות.

נכסים ללא יורשים

ב-2002 הקימה הממשלה את קרן השואה על פי החוק בדבר הפרטת נכסים שהולאמו. הקרן אחראית לניהול נכסים ללא יורשים, אשר נמצאו בעבר בבעלות יהודית (או פיצויים הקשורים בהם), הקמת מוזיאון שואה ומרכז חינוך אשר נפתח ב-2001, תחזוקת אתרי המורשת היהודית (לרבות בתי עלמין) והענקת חסות לתכניות חינוכיות העוסקות בשואה.