פעילות איל"ר בבולגריהBulgaria

 

נכסים קהילתיים

החוק בבולגריה מאפשר את השבתם של נכסי נדל"ן קהילתיים – שהוחרמו בתקופה שבין ספטמבר 1944 ל-1948, ולאחר מכן עד נובמבר 1989 – אשר הוחזקו בידי הממשלה, ותשלום פיצוי הוגן אם השבת הנכס עצמו אינה אפשרית. נכסים קהילתיים שהושבו, או הפיצוי בגינם, מועברים לידי ארגון "שלום", המייצג את הקהילה היהודית בבולגריה. אף כי כמעט כל הנכסים הקהילתיים שהוחרמו ואשר נמצאו בבעלות יהודית הושבו לבעליהם, הרי שנותר עדיין נכס אחד בוורנה, אשר לגביו קיימת מחלוקת.

בית הכנסת הישן בוידין

בית הכנסת הישן בוידין

נכסים פרטיים

במסגרת ההליך בדבר תביעות המתייחסות לנכסים פרטיים נקבע כדלקמן:

  • נכסים אשר הוחרמו בתקופת הכיבוש הנאצי והשלטון הקומוניסטי ייכללו בהליך;
  • אגרות חוב ממשלתיות תוצענה במקרים שבהם אי-אפשר להשיב את זכות הקניין על הנכסים או נכסים חלופיים; ו-
  • התובעים אינם נדרשים להיות אזרחי בולגריה, אולם תובעים זכאים אשר אינם אזרחים נדרשו למכור נכסים כלשהם אשר הושבו לידיהם.

המועד האחרון להגשת תביעות היה בנובמבר 2007, ומרבית התביעות הנוגעות לנכסים פרטיים יושבו.

בית הכנסת הגדול בסופיה

בית הכנסת הגדול בסופיה

נכסים ללא יורשים

בבולגריה לא קיימת חקיקה כלשהי בדבר רכוש מוחרם ללא יורשים, אולם המדינה חתומה על אמנת פריז מ-1947, הקוראת להשבת כל הרכוש היהודי אשר אינו נתבע ושאין לו יורשים.