הצהרת טרזין

הנחיות ונהלים מועדפים להשבת רכוש / ועידה לסקירת נכסי נדל”ן / המכון האירופי למורשת השואה (ESLI)

איל"ר היה משתתף מרכזי בוועידת נכסים מתקופת השואה, שהתקיימה בפראג בשנת 2009. במהלך הוועידה, הציגו יחדיו איל"ר והוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות) דו"ח ראשי הסוקר את מעמד נכסי הנדל"ן הקהילתיים והפרטיים, שהופקעו בתקופת השואה במדינות מסוימות. איל"ר וועידת התביעות הציגו בוועידה גם את דוח"ות העקרונות על אמנות ויודאיקה שנבזזו.

עם סיום ועידת פראג, אישרו 47 מדינות את הצהרת טרזין על נכסים מתקופת השואה ועל נושאים נלווים. הצהרת טרזין הכריזה על תכנית פעילויות מוכוונות להבטחת סיוע, פיצויים וזיכרון עבור קרבנות הרדיפה הנאצית.

מדינות שהשתתפו בוועידה הדגישו את חשיבות מתן הפיצויים עבור נכסי נדל"ן קהילתיים ופרטיים.

בציון החשיבות של השבת נכסי נדל"ן קהילתיים ופרטיים אשר היו שייכים לקרבנות השואה ולקרבנות אחרים של הרדיפה הנאצית, מקדמות המדינות המשתתפות כל מאמץ לתיקון השלכות הפקעת רכוש באופן לא חוקי, כמו החרמות, מכירות מאולצות ומכירות נכסים בכפייה, אשר היו חלק מרדיפת האנשים והקבוצות הללו החפים מפשע, ואשר ברובם מתו ללא יורשים.

נושאים קשורים

2009 Holocaust Era Assets Conference Website

Terezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues

Joint Declaration by the Czech Republic and the European Commission on the Terezin Declaration

WJRO and Claims Conference Report: Holocaust-Era Looted Art: A World-Wide Preliminary Overview

WJRO and Claims Conference Report: Holocaust-Era Judaica and Jewish Cultural Property: A World-Wide Overview

WJRO and Claims Conference Report: Holocaust-Era Confiscated Communal and Private Immovable Property: Central and East Europe