הנחיות ונהלים מועדפים להשבת רכוש

הצהרת טרזין / ועידה לסקירת נכסי נדל”ן / המכון האירופי למורשת השואה (ESLI)

ב-9 ביוני, 2010, תמכו 43 מדינות בהנחיות ונהלים מועדפים להשבת רכוש, ופיצויים עבור נכסי נדל"ן (דלא ניידי) שהוחרמו או שנתפסו בדרך לא חוקית אחרת על ידי הנאצים, הפשיסטים ומשתפי הפעולה עמם במהלך תקופת השואה בשנים 1939–1945, כולל תקופת מלחמת העולם השנייה.

איל"ר תמך באופן פעיל בפיתוח מסמך זה, המאשרר את הצהרת טרזין, מזהה עקרונות ומספק כללים מפורטים שיסייעו למדינות ליישם אותם. כמו כן, המסמך עוסק בחקיקה להשבת רכושן ובתהליכי התביעות.

"עם ציון 65 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה ולמפלת הנאציזם, ובעקבות כך הפסקת רדיפות הנאצים, הפשיסטים ומשתפי הפעולה עמם, אנו מאמינים כי ניסוח ההנחיות והנהלים המועדפים מסמן צעד מאוחר, אך חיוני, לתיקון חלקי של העוול הנוראית שנגרמה בעקבות השואה, ויהיה בעל משמעות עמוקה ומתמשכת".

"מטרתנו העיקרית היא להביא מידה של צדק לניצולי השואה, כמו גם לקרבנות האחרים של רדיפות אלה, וליורשיהם".

ההנחיות והנהלים המועדפים מכירים בנזק הבלתי ניתן למדידה לאנשים ולקהילות כתוצאה מהפקעת נכסיהם, ומציינים כי הגנת זכויות נכסים היא "רכיב הכרחי בחברה הדמוקרטית ובשלטון החוק".

נושאים קשורים

Guidelines and Best Practices for the Restitution and Compensation of Immovable (Real) Property Confiscated or Otherwise Wrongfully Seized by the Nazis, Fascists and Their Collaborators during the Holocaust (Shoah) Era between 1933-1945, Including the Period of World War II