Latest News

מיליון שקלים הועברו לניצולי שואה נזקקים מרומניה

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il