Latest News

תוכנית פיצויים בגין רכוש יהודי בעיר האג, הולנד

עיריית האג פרסמה את ההודעה הבאה: 

"האם אתה יהודי והיה בבעלותך בית או שאתה קרוב של יהודי שהיה בבעלותו בית בהאג בזמן מלחמת העולם השנייה? והאם הוטל עליך או או על קרוב משפחתך לשלם דמי חכירה לקרקע או "מס רחוב" עבור השנים 1942, 1943, 1944 ו -1945 או לאחת מאותן השנים? אם כן, ייתכן שתהיה זכאי לתבוע כחלק מ"התכנית האישית המוסרית"  לפיצוי בגין רכוש. תכנית זו תכנס לתוקף ב -1 בינואר 2018 וניתן להגיש תביעות עד סוף 2018. "

מידע מפורט על התוכנית, הגשת הבקשה ,ושלבי תהליך הבקשה ניתן למצוא כאן.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il