Latest News

עשרות סנאטורים אמריקאים במכתב לראש ממשלת פולין: החוק לפיצוי ניצולי השואה מפלה לרעה מיליוני ניצולי שואה אמריקאים וקרוביהם

ארה"ב מגבירה את הלחץ על פולין לשנות את חוק הפיצוי על רכוש שנגזל מיהודים במהלך השואה. 59 סנאטורים חתמו על מכתב שנשלח אתמול (ב') לראש ממשלת פולין, מתיאוש מורבייצקי, הקורא לשנות את החוק המפלה לרעה את ניצולי השואה ובני משפחותיהם בקבלת פיצוי על רכושם שנגזל בשואה.  המכתב זכה לתמיכה בין מפלגתית וכתבו אותו במשותף הסנאטורים תמי בולדווין (D) ומרקו רוביו (R). 

במכתב מביעים הסנאטורים דאגה עמוקה מהחוק ש"יפלה לרעה את מרבית ניצולי השואה החיים בארה"ב ויורשיהם".  לפי הסנאטורים, "מדובר בסוגיה חשובה ובוערת מבחינתם של בוחרינו – מיליוני אמריקאים – ושל ניצולי שואה ברחבי תבל.

עוד מציינים הסנאטורים במכתב ש"חברי הסנאט האמריקאי משתי המפלגות מאוחדים בשאיפתם לעשיית צדק עם קורבנות השואה וצאצאיהם". 

לפי הצעת החוק שפורסמה על ידי משרד המשפטים הפולני באוקטובר האחרון, ניצול שרוצה להגיש תביעה חייב להיות אזרח פולין (כיום) ,שהתגורר במדינה כאשר הרכוש הוחרם על ידי השלטון הקומוניסטי. תנאים אלו לא מאפשרים למרבית הניצולים , שעזבו את פולין במהלך השואה או זמן קצר אחריה, להגיש תביעה.

לפי ההצעה, גם יורשים יוכלו להגיש תביעה, אבל הם חייבים להיות ילדים או נכדים של הניצולים. כמובן שמדובר בפגיעה קשה בזכויות הניצולים, משום שבעקבות השואה, פעמים רבות האחים והאחיינים הם היורשים היחידים שנותרו.

מאז 1993 מאיץ איל"ר בממשלת פולין להעניק טיפול הולם ומקיף לכל נושא השבת הרכוש. שלושה

מיליון יהודים פולנים, כ-90 אחוז מהקהילה, נרצחו בשואה. למרות זאת, פולין היא המדינה האירופית הגדולה היחידה שטרם חוקקה חוק להשבת רכוש יהודי שהוחרם על ידי הנאצים או הולאם על ידי השלטון הקומוניסטי.

"הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על קריאתם של הסנאטורים למען עשיית צדק לניצולי שואה ובני משפחותיהם", אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול של איל"ר. "עם מספרם ההולך ופוחת של ניצולי השואה החיים היום, אנו קוראים לפולין בדחיפות לטפל בעוול היסטורי זה. אנו אסירי תודה לסנטורים שמעלים את קולם הקולקטיבי למען ניצולי שואה ובני משפחותיהם".

המכתב עם החתימות מצורף כאן.

על עמדת איל"ר לגבי הצעת החוק, כפי שהועברה למשרד המשפטים הפולני, ניתן לקרוא כאן.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il