אודותינו

בעקבות נפילת המשטרים הקומוניסטיים במזרח אירופה, הקימו הארגונים היהודיים המובילים בעולם את הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר), על מנת לטפל בהחזרת רכוש יהודי ולהזכיר לעולם כי הגיעה העת לתיקון העוולות החומריות האדירות אשר נגרמו ליהדות אירופה במהלך השואה.

איל"ר הוא הנציג החוקי והמוסרי של יהדות העולם לעיסוק בתביעות להשבת נכסים יהודיים באירופה (למעט גרמניה ואוסטריה).

איל"ר רשום בישראל כארגון ללא כוונת רווח (עמותה) על פי חוק העמותות, התש"ם – 1980, והחל בפעילותו באפריל 1993.

משימתנו

איל"ר מתייעץ ומנהל משא ומתן עם גופים ממשלתיים לאומיים ורשויות מקומיות במזרח ובמרכז אירופה, לשם השבתם של הרכוש הקהילתי היהודי ושל רכוש פרטיים ללא יורשים, ולשם תשלום הפיצוי המלא במקרים שבהם השבת הרכוש אינה אפשרית.

איל"ר פועל למען השבת רכוש פרטי ולפיצויים לניצולי השואה. איל"ר אינו מייצג תביעות פרטיות

בשיתוף עם קהילות יהודיות מקומיות, מקים איל"ר קרנות מקומיות להגשת תביעות להשבת רכוש, ומשתמש בכספים המתקבלים לתמיכה בניצולים ובחיים היהודיים המקומיים.