נציגי המועצה

 • אגודת ישראל העולמי: אברהם בידרמן, דוב פישהוף
 •  בני ברית עולמי: ד"ר חיים ו. כץ, אלן שניידר
 • האסיפה האמריקנית של ניצולי השואה יהודיים: סם בלוך, רומן קנט
 • ההסתדרות הציונית העולמית: אברהם דובדבני, ראובן שלום
 • הוועד היהודי האמריקני: הרב אנדרו בייקר
 •  הועד למען יהודים ברוסיה, אוקראינה, המדינות הבלטיות ואירואסיה: אד רובין,מארק לוין
 • הוועדה היהודית אמריקאית המשותפת להקצאות: השופטת אלן מ. הלר, סטיוארט קורלנדר
 • הוועידה על תביעות יהודיות חומריות מגרמניה: יוליוס ברמן, אריה בוכייסטר
 • המועצה האירופית של קהילות יהודיות: בנג׳מן אלבלאס
 • הקונגרס היהודי האירופי: רעיה קלנובה
 • הקונגרס היהודי העולמי: רונלד לאודר, מנחם רוזנפלד
 • הסוכנות היהודית לא״י: נתן שרנסקי, בובי בראון
 • ועד רבני אירופה: הרב פנחס גולדשמידט, הרב יצחק דיין
 • מרכז הארגונים של ניצולי שואה בישראל: לילי הבר, אלי ולק