Latest News

מיליון שקלים הועברו לניצולי שואה נזקקים מרומניה

הסכום חולק ל-142 נזקקים בארץ, בהם ניצול בן יותר ממאה. מקור הכסף הוא ברכוש יהודי קהילתי שנגזל בתקופה הנאצית והושב לקהילה. בשלוש השנים האחרונות הועברו למעלה מ-30 מיליון שקלים לאלפי ניצולים נזקקים מרומניה. הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש: "כספים אלו יסייעו לניצולים לחיות בכבוד לו הם ראויים"

בשורה משמחת לניצולי שואה יוצאי רומניה: לקראת ראש השנה הודיע הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) על העברתם של כמיליון שקלים ל-142 ניצולי שואה נזקקים יוצאי רומניה המתגוררים בארץ. בין מקבלי התשלומים לקראת החג – ניצולת שואה בת 104 המתגוררת בגפה בחולון ששמחה על קבלת התשלום. 

העברת הכסף התאפשרה בעזרת  קרן קריטטיאה ברומניה הפועלת להשבת רכוש קהילתי שהוחרם והולאם במהלך השואה והשלטון הקומוניסטיבהודעה משותפת מסרו גדעון טיילור, יו"ר התפעול של איל"ר, והשגרירה וסגנית קרן  קריטטיאה קולט אביטל כי "תשלומים אלה יעניקו תמיכה לקורבנות  השואה ויסייעו להם לחיות בכבוד לו הם ראויים. כספים מנכסים שנגזלו מקהילות יהודיות מסייעים כעת לקורבנות השואה".

בשלוש השנים האחרונות הועברו למעלה מ-30 מיליון שקלים לניצולי שואה נזקקים בישראל, מהם 12.5 מיליון שקל שהועברו רק בשנת 2018 ל-2,460 ניצולי שואה נזקקים יוצאי רומניה החיים בישראל. תשלום בסך 7,000 שקל הועבר ל- 1,393 ניצולים שהכנסתם החודשית שמקבלים השלמת הכנסה מביטוח לאומי. תשלום בסך 2,615 שקל הועבר ל-1,067 ניצולים המוגדרים כנזקקים לפי ההגדרה של הרשות לזכויות ניצולי שואה.

תכנית הסיוע לניצולים יוצאי רומניה מנוהלת על ידי ועידת התביעות בשם קרן קריטטיאה, שנוצרה בשיתוף פעולה בין איל"ר לפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה (FEDROM) על מנת לטפל בהשבת רכוש יהודי. ועידת התביעות פעלה יחד עם ממשלת ישראל כדי  לאתר ניצולים קשישים הזכאים לתמיכה.  

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il