Latest News

מזכיר המדינה בלינקן לאיל"ר וועידת התביעות: "אני מבטיח לכם כי יישוב סוגיות תלויות ועומדות בנושא השבת רכוש מתקופת השואה יתפוס מקום גבוה בסדר היום שלי, כמו ג תמיכה בניצולים ובקהילות יהודיות שנחרבו בשואה"ם

 בלינקן מבטיח לעבוד עם ארגון איל"ר וועידות התביעות כדי לסייע שמדינות יעמדו בהתחייבויותיהן להשבת רכוש מתקופת השואה

ניו יורק (15 במארס 2021) גדעון טיילור, יו"ר הפעולות של הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ונשיא הוועידה היהודית לתביעות חומריות כנגד גרמניה (ועידת התביעות), פרסם היום מכתב ממזכיר המדינה האמריקאי, אנתוני ג. בלינקן, אשר מצהיר באופן ברור כי יעניק עדיפות ליישוב סוגיות שתלויות ועומדות בנושא השבת רכוש מתקופת השואה ותמיכה בניצולים ובקהילות יהודיות שנהרסו בשואה.

"מכתבו של מזכיר המדינה בלינקן, בתחילת כהונתו, הוא ביטוי נלהב לעדיפות שנותן ממשל ביידן לצדק ולתמיכה בניצולי שואה וקהילות יהודיות שנחרבו בשואה", אומר גדעון טיילור, יו"ר הפעולות של איל"ר ונשיא ועידות התביעות. "זה הזמן ליישב סוגיות תלויות ועומדות של רכוש מתקופת השואה. אנו מצפים בכיליון עיניים לעבוד עם ממשל ביידן בדרישה לעשות צדק עם ניצולי השואה ובני משפחותיהם".

"כראש המשלחת האמריקאית לוועידה לנכסי תקופת השואה בשנת 2009 בפראג, שבסיומה פרסמו 47 מדינות את הצהרת טרזין, יש משמעות רבה לכך שמזכיר המדינה בלינקן, בשם ממשל ביידן, ממשיך לדרוש צדק עבור ניצולי השואה בכל דרך אפשרית, לרבות השבת רכוש, פיצויים ושירותים סוציאליים, כדי שניצולי השואה יוכלו לחיות את שארית חייהם ביתר כבוד. חשוב לא פחות להבטיח תמיכה בהוראת השואה ולקחיה הרלוונטיים לימינו. שבעים ושש שנים לאחר השואה, שעון החול לעשיית צדק עם ניצולי השואה ובני משפחותיהם הולך ואוזל", אמר השגריר סטיוארט אייזנשטאט, הנציג המיוחד של ועידת התביעות למשא ומתן.

"אנו פועלים לעשות צדק עם ניצולי שואה שחיים בעולם כולו ולהבטיח שיחיו בכבוד בשנות חייהם האחרונות. נושא זה עומד בראש סדר עדיפויותינו, ותמיכתם הבלתי מתפשרת של מחלקת המדינה והממשל חיונית למאמצים אלו. אנו מודים להם מעומק הלב על השותפות", אמר גרג שניידר, סגן נשיא הוועידה היהודית לתביעות חומריות כנגד גרמניה (ועידת התביעות).

מכתבו של המזכיר בלינקן כולל:

  • צדק לניצולי שואה בהשבת רכוש מתקופת השואה: "מטריד ובלתי מקובל שבמדינות כה רבות עדיין לא הסתיימה עבודת השבת רכוש והשגת פיצוי על רכוש שנתפס שלא כדין במהלך השואה".
  • תמיכה נחושה בניצולי שואה "אנו נתמוך בועידת התביעות במאמציה לתמוך ברווחתם של ניצולים".
  • יש לדחוק במדינות שהתחייבו לקיים את הבטחותיהן: "אנחנו והעומדים בראש משימה זו בחו"ל נמשיך לעבוד עם מדינות כדי לעזור להן לעמוד בהתחייבויותיהן במסגרת הצהרת טרזין 2009 [על נכסים בתקופת השואה]".
  • ציון לשבח של ארגון איל"ר על חתימת ההסכם ההיסטורי מה27 בינואר עם לוקסמבורג בנושאי השבת רכוש מתקופת השואה: "מדינות אלו יכולות ללכת בעקבות לוקסמבורג, אשר ההסכם שנחתם בינה לבין איל"ר והקהילה היהודית של לוקסמבורג מעיד על מנהיגות יוצאת דופן".
  • ציפייה לעבוד עם איל"ר וועידות התביעות

ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה, ביומו הראשון כמזכיר המדינה, בלינקן (שהוא בן חורג של ניצול שואה) קרא באומץ לעשות צדק לזכר מיליוני הנרצחים בתקופת השואה: "זו הסיבה מדוע כה חשוב שנאמר את האמת על העבר, להגן על העובדות כאשר אחרים מנסים לעוות אותן או להקל ראש בפשעי השואה ולדרוש צדק עבור הניצולים ובני משפחותיהם", אמר מזכיר המדינה בלינקן במסר בסרטון. "בכל יום שאני מכהן כמזכיר המדינה, אשא עמי את זכר אבי החורג ומשפחתו ואת ששת מיליוני היהודים והמיליונים האחרים שנהרגו בתקופת השואה".

המכתב מה-12 במארס 2021 מופיע כאן.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il