Latest News

למרות הלחץ הבינלאומי: בית הדין לחוקה בפולין קבע שהחוק המגביל את התביעות להשבת רכוש פרטי של ניצולי השואה – חוקתי

למרות הלחץ הבינלאומי:

בית הדין לחוקה בפולין קבע שהחוק המגביל את התביעות להשבת רכוש פרטי של ניצולי השואהחוקתי

החוק מונע ממרבית הניצולים לתבוע את רכושם הגזול / הקונגרס האמריקאי והפרלמנט האירופי היו בין הגורמים שלחצו על פולין לשנות את החוק נציגי הארגון להשבת רכוש (איל"ר) הופיעו בשימוע המיוחד שהתקיים בבית הדין לחוקה / "אנחנו מאוד מאוכזבים שבית המשפט תמך בחוק מעוות השולל את זכויותיהם של תובעים רבים לרכושם בוורשה", כך אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול באיל"ר.

 

הארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר)מביע אכזבה מהחלטת בין הדין לחוקה בפולין (היום) לראות בהוראות החוק המגבילות את התביעות להשבת הרכוש הפרטי בוורשה כחוקתיים.

פולין היא המדינה היחידה בגוש האירופי שלא העלתה תכנית מקיפה לטיפול בהשבת רכוש פרטי שהוחרם על ידי הנאצים או הולאם על ידי המשטר הקומוניסטי.

במקום זאת, הפרלמנט העביר ב-25 ביוני 2015 חוק שנועד להגביל את זכויותיהם של תובעי בעלות על נכסים בוורשה. חוק זה פוגע בזכויותיהם של תובעי בעלות על נכסים בוורשה ובני משפחותיהם.

בראש ובראשונה, החוק אינו מאפשר לניצולי שואה או בני משפחותיהם שנכסיהם הופקעו, להגיש תביעות אם לא הגישו תביעה לפני המועד האחרון על פי צו וורשה, ב-31 בדצמבר, 1988. החוק אינו מאפשר זאת גם לאלה שנאלצו לעזוב את פולין ולחמוק מידי השלטונות הקומוניסטיים או מידי האנטישמיות.

שנית, לגבי תביעות שהוגשו והטיפול בהם הוזנח במשך עשרות שנים,  החוק מעביר את הרכוש לאוצר המדינה או לעיריית ורשה, אלא אם כן, כל בעלי הנכס  או בני משפחותיהם יופיעו בתוך 6 חודשים ויוכיחו את זכויויהם לרכוש במשך שלושת החודשים שלאחר מכן. בכך, החוק, שולל לחלוטין את זכויותיהם של אלו שלא הגישו או לא היתה באפשרותם להגיש תביעה. למשל, במקרה שלא ידעו כלל על זכותם לבעלות על נכס.

שלישית, החוק שולל את זכותם של בעלי הנכסים לשעבר לדרוש מגוון רחב של נכסים, כולל אלו שהיו בשימוש הממשלה. החוק עלול להותיר את בעלי הנכסים הלגיטימיים בידיים ריקות, לאחר שהמתינו למעלה מ-60 לפולין שתפתור את תביעותיהם התקפות.

צו וורשה משנת 1945 העביר בעלות על נכסים בתחום העיר ורשה מלפני מלחמת העולם השנייה לידי עיריית ורשה. עם זאת, הצו אישר לבעלים הקודמים של הרכוש המולאם לדרוש זכויות בעלות זמניות של הנכס בהליכים  שנוהלו על ידי העירייה. הממשלה הקומוניסטית, דחתה או לא בדקה את מרבית התביעות. אלפי תיקים נותרו פתוחים עד היום.

מהבעלים החוקיים של נכסים מופקעים שלא הגישו תביעות במהלך התקופה הקומוניסטית, נשללה הזכות להגיש תביעה, משום שהמועד האחרון להגשת התביעות על פי צו וורשה היה ב-31 בדצמבר 1988. מרבית ניצולי השואה מפולין חיים רובם ככולם מחוץ לפולין ומשום כך, לא היו מסוגלים להגיש תביעות מסוג זה, במהלך התקופה הקומוניסטית.

"אנחנו מאוד מאוכזבים שבית המשפט תמך בחוק מעוות השולל את זכויותיהם של תובעים רבים לרכושם בוורשה", כך אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול באיל"ר. "החלטה זו מדגישה שהגיעה העת עבור פולין לעשות את שעשו המדינות הגוש הסובייטי לשעבר: להעביר תכנית לאומית על מנת לספק לבעלי הרכוש ובני משפחותיהם, יהודים ושאינם יהודים, את ההזדמנות לתבוע את השבת הרכוש או לתבוע פיצויים לרכושם שהוחרם בתקופת בשואה או על ידי השלטונות הקומוניסטיים. מכיוון שאחרוני הניצולים מזדקנים, זו העת לפולין לפעול".

נשיא פולין לשעבר, ברוניסלאב קומורובסקי הפנה את החקיקה לבית הדין החוקתי בשנה שעברה, על מנת לראות אם הוראות החוק המגבילות את השבת הרכוש הינם חוקתיים. בית הדין החוקתי הסכים לבחון תקציר מיוחד שהוגש על ידי איל"ר amicus curiae brief וזימן את איל"ר  להציגו בשימוע המיוחד שהתקיים ב-19 ביולי. התקציר הדגיש את הפרת החקיקה של שלטון החוק לזכות הקניין ובמיוחד את הנזק לניצולי השואה ולבעלי רכוש אחרים לשעבר, ובני משפחותיהם, המתגוררים היום מחוץ לפולין.

 

פולין הצטרפה ל-46 מדינות אחרות שאישרו את הצהרת טרזין ב-2009 Terezin Declaration הקוראת למדינות לתת מענה לתביעות רכוש פרטי של קורבנות השואה, "באופן וגן, מקיף ובלתי מפלה". לאחרונה, ממשלות ברחבי צפון אמריקה ואירופה, דחקו בפולין להעביר חוק על מנת לעמד בסטנדרטים של הצהרת טרזין, כולל מכתבים שנשלחו מהקונגרס האמריקאי United States Congress ,  financial officers מהפרלמנט האירופי, י  European Parliament מהפרלמנט הבריטי British Parliament  ומממשלת קנדה. Canadian Government.  ואנשי תקציב .

"על ממשלת פולין לעמוד בהתחיבויותיה להחזרת הרכוש, כיוון שזמנם של ניצולי השואה הולך ואוזל". כך אמר יהודה עברון, נשיא הוועד להשבת הרכוש מקופת השואה. "אנחנו מאבדים ניצולים מידי יום, ועלינו לעשות כל שביכולתנו לוודא שהם חיים את שנותיהם האחרונות בכבוד".

בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, חיו 350 אלף יהודים בוורשא והיוו כ-30 אחוזים מאוכלוסית העיר. תשעים אחוזים מהאוכלוסיה היהודית של פולין טרום מלחמת העולם שנאמדה ב-3.3 מיליון איש, נרצחה במהלך השואה.

איל"ר מודה למשרד עורכי הדין וורדינסקי ושות' עבור הייצוג המקצועי של איל"ר בשימוע ללא תמורה.

את החומר המשפטי  ניתן למצוא באתר  website of the Constitutional Tribunal

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il