Latest News

יש לכם רכוש בוורשה – העירייה הקציבה לכם 6 חודשים לנסות ולהשיבו

עיריית ורשה פרסמה היום רשימה ראשונה של 48 נכסים תחת חוק השנוי במחלוקת להשבת רכוש / לניצולי שואה ויורשיהם יש 6 חודשים לפני שעיריית ורשה תשתלט על הנכסים /  רשימה זו מתבססת על רשימה קודמת של 2613 נכסים  שלגביהם קיימות תביעות רכוש פתוחות בורשה /  " אנחנו קוראים לפולין להאריך את הדד ליין הקצר. זה אינו הוגן כלפי הניצולים", אמר יו"ר ועדת התפעול באיל"ר, גדעון טיילור

עיריית ורשה פרסמה היום (ד') רשימה ראשונה של 48 נכסים של יהודים שנגזלו על ידי הנאצים והקומוניסטים, ומאפשרת לבעלי הרכוש לתבוע את השבתו. הרשימה פורסמה במסגרת חוק השבת הרכוש  השנוי במחלוקת משנת 2016 המגביל את היכולת של ניצולי השואה ויורשיהם לתבוע את רכושם שנגזל מהם.

בכך הופעל שעון עצר המאפשר לבעלי הרכוש לתבוע את רכושם בששת החודשים הבאים בלבד.  שלאחריהם יאבדו את האפשרות לקבלו והוא יועבר לבעלותה של עיריית ורשה.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) דורש מהפולנים להאריך את הדד ליין. "זה קריטי שהרשויות בפולין יעשו כל מאמץ כדי לזהות ולהודיע לתובעים פוטנציאלים על פרסום הרשימה. כמו כן, אנחנו קוראים לפולין להאריך את הדד ליין הקצר כל כך", אמר יו"ר ועדת התפעול באיל"ר, גדעון טיילור. "זה אינו הוגן כלפי התובעים  – בייחוד כלפי אלה שחיים מחוץ לפולין – שיאבדו את ההזדמנות האחרונה להתחבר מחדש עם עברם בגלל המורכבות המנהלית של החוק הזה".

"החוק הזה מדגיש את הצורך הבהול בחקיקה לאומית של חוק השבת רכוש בפולין", הוסיף טיילור. "פולין נותרה המדינה היחידה באירופה שלא חוקקה חוק לאומי להשבת רכוש פרטי מתקופת השואה. אנו דורשים מממשלת פולין לטפל בבעיה זו באופן מידי, על מנת שניצולי שואה ויורשיהם, כמו גם בעלי רכוש  יהודים ולא יהודים אחרים,  יזכו לצדק מועט".

את רשימת הנכסים שפרסמה עיריית ורשה ניתן למצוא כאן.

רשימת 48  הנכסים היא הראשונה שמתפרסמת מתוך רשימה קודמת של 2,613 נכסים שלגביהם קיימות תביעות רכוש פתוחות, אך בלי שמות הבעלים, שפורסמה בשנת 2016. המדובר ברכוש שנגזל בתקופת הכיבוש הנאצי בעיקר מיהודים ונמשך בהלאמת הרכוש על ידי השלטונות הקומוניסטיים.

במקביל, בספטמבר 2016, נכנס לתוקפו חוק חדש בפולין, לפיו לניצולי שואה ויורשיהם יש 6 חודשים להתייצב ולהפעיל את תביעתם מחדש, מרגע שעיריית ורשה תפרסם הודעה על הנכס שלהם בתקשורת המקומית. בהמשך, ניתנו 3 חודשים נוספים כדי להוכיח את זכויותיהם בנכס, אחרת  יועבר הרכוש באופן סופי לאוצר המדינה או לעיריית וורשה.

בתגובה לחוק הפולני המגביל את היכולת של ניצולי שואה ובני משפחותיהם להשיב את רכושם שנלקח מהם שלא בצדק, השיק ארגון איל"ר מאגר נתונים חדש של נכסים בוורשה במטרה לעזור לניצולים ויורשיהם לזהות את רכושם. זאת על מנת שיוכלו להפעיל מחדש את תביעותיהם, לפני שממשלת פולין תשתלט באופן סופי על הנכסים

המאגר של איל"ר יוצר לראשונה התאמה בין רישומים היסטוריים שונים של העיר ורשה כדי לאפשר למשתמשים לחפש את שמותיהם של בני משפחה או כתובות בניין בוורשה. מאגר הנתונים יסייע להם לקבוע אם קיימת תביעה פתוחה עבור הנכס. קביעה זו חשובה משום שהחוק החדש אינו מאפשר הגשת תביעות חדשות ואינו מתייחס לאנשים שלא הגישו תביעות להשבת רכושם מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, או אנשים עם רכוש מחוץ לוורשה. כמו כן, לא ידוע בנוגע לכמה נכסים בוורשה עוד קיימות תביעות רכוש פתוחות מאז תום המלחמה.

ניצולי שואה רבים שחזרו לפולין הגישו לאחר 1945 תביעות רכוש תחת צו קומוניסטי שהלאים את כל רכוש ורשה. עם זאת, רוב התביעות נדחו או לא נפתרו, וניצולים רבים ובני משפחותיהם, 70 שנים מאוחר יותר, כלל לא יודעים שהם יכולים להמשיך בתביעותיהם.

לדף האינטרנט החדש של איל"ר על ורשה הקליקו כאן או בדף הבית של איל"ר.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il