Latest News

חוק בפולין: פעלו עכשיו או שבתוך חצי שנה תאבדו הזכות לקבל רכושכם

לאחר מאבק של 70 שנה:

פולין תשיב  נכסים שגזלו הנאצים. עיריית ורשה פרסמה רשימה של 2613 נכסים שנגזלו על ידי הנאצים והקומוניסטים \  המדובר בנכסים שניצולי שואה תבעו לקבל חזרה עוד בתום המלחמה \ עם זאת עיריית ורשה הטילה מגבלות קשות: אם בתוך 9 חודשים בעלי הרכוש לא יחדשו את תביעתם ויספקו הוכחות לבעלותם –  הנכס יוחזר סופית לבעלות העירייה \ בתגובה השיק הארגון העולמי להשבת רכוש (איל"ר(  מאגר נתונים במטרה לסייע לניצולים לזהות את רכושם  \  יו"ר ועדת התפעול באיל"ר, גדעון טיילור: " עלינו להבטיח כי ייעשה צדק עם ניצולים אלה  ויורשיהם  שרכושם נלקח מהם שלא כדין".

פולין תאפשר השבה מוגבלת בזמן של רכוש שנגזל בתקופת הכיבוש הנאצי או שהולאם תחת השלטון הקומוניסטי. מרבית הנכסים היו בבעלות יהודית.

לאחרונה פרסמה עיריית ורשה רשימה של 2,613 כתובות שלגביהן קיימות תביעות רכוש פתוחות, אך בלי שמות הבעלים. במקביל, בספטמבר 2016, נכנס לתוקפו חוק חדש בפולין, לפיו לניצולי שואה ויורשיהם יש 6 חודשים להתייצב ולהפעיל את תביעתם מחדש, מרגע שעיריית ורשה תפרסם הודעה על הנכס שלהם בתקשורת המקומית. בהמשך, ניתנו 3 חודשים נוספים כדי להוכיח את זכויותיהם בנכס, אחרת  יועבר הרכוש באופן סופי לאוצר המדינה או לעיריית וורשה. יצוין, כי ורשה יכולה בכל עת וללא התראה להתחיל בפרסום כתובות הנכסים מהרשימה – מה שיחל את תקתוקו של שעון העצר בן ששת החודשים.

בתגובה לחוק הפולני המגביל את היכולת של ניצולי שואה ובני משפחותיהם להשיב את רכושם שנלקח מהם שלא בצדק בעיר וורשה, השיק ארגון איל"ר מאגר נתונים חדש של נכסים בוורשה במטרה לעזור לניצולים ויורשיהם לזהות את רכושם. זאת על מנת שיוכלו להפעיל מחדש את תביעותיהם, לפני שממשלת פולין תשתלט באופן סופי על הנכסים.

המאגר של איל"ר יוצר לראשונה התאמה בין רישומים היסטוריים שונים של העיר ורשה כדי לאפשר למשתמשים לחפש את שמותיהם של בני משפחה או כתובות בניין בוורשה. מאגר הנתונים יסייע להם לקבוע אם קיימת תביעה פתוחה עבור הנכס. קביעה זו חשובה משום שהחוק החדש אינו מאפשר הגשת תביעות חדשות ואינו מתייחס לאנשים שלא הגישו תביעות להשבת רכושם מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, או אנשים עם רכוש מחוץ לוורשה. כמו כן, לא ידוע בנוגע לכמה נכסים בוורשה עוד קיימות תביעות רכוש פתוחות מאז תום המלחמה.

"השתמשנו בטכנולוגיה מודרנית כדי לתקן עוולות היסטוריות", אמר יו"ר ועדת התפעול באיל"ר, גדעון טיילור. "עלינו להבטיח כי ייעשה צדק עם ניצולים אלה ויורשיהם וכי הם יקבלו את רכושם חזרה או פיצוי כספי על בתים או עסקים שהיו בבעלותם או בבעלות הוריהם, שנלקח מהם שלא כדין".

ניצולי שואה רבים שחזרו לפולין הגישו לאחר 1945 תביעות רכוש תחת צו קומוניסטי שהלאים את כל רכוש ורשה. עם זאת, רוב התביעות נדחו או לא נפתרו, וניצולים רבים ובני משפחותיהם, 70 שנים מאוחר יותר, כלל לא יודעים שהם יכולים להמשיך בתביעותיהם.

טיילור ציין כי חוק ורשה מעיד על בעיה גדולה בהרבה הנוגעת לניצולי שואה מפולין. "פולין היא המדינה היחידה באיחוד האירופי שנכשלה בהעברת חוק לאומי המתייחס לרכוש פרטי שנלקח שלא כדין בתקופת השואה או הולאם לאחר מכן," אמר טיילור. "אנו קוראים לממשלת פולין לעשות את הדבר הצודק עכשיו, להשיב או לפצות ניצולים ויורשיהם, כמו גם, בעלי נכסים יהודים ולא-יהודים אחרים."

איל"ר מודה לוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות) על תמיכתם הנדיבה בפיתוח מאגר הנתונים והפצת מידע על תוכנית זו.

לדף האינטרנט החדש של איל"ר על ורשה הקליקו כאן או בדף הבית של איל"ר.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il