Latest News

ועידת התביעות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברכים על הצהרת כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA) המוקירה את קורבנות וניצולי השואה

ועידת התביעות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברכים על הצהרת כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA) המוקירה את קורבנות וניצולי השואה

פורסם בתאריך 21.1.2020

שרים, בכירי ממשל וראשי ארגונים בינלאומיים התכנסו היום בבריסל כדי להוקיר את הקורבנות והניצולים, לאשרר את מחויבותם למאבק בהכחשת השואה ובאנטישמיות ולדון בנושאים העומדים על הפרק בכנס לציון 75 שנה לשחרור מחנה אושוויץ

(בריסל, בלגיה) 19 לינואר, 2020: הוועידה לתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה (ועידת התביעות) והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מביעים את הערכתם כלפי הצהרת המדינות החברות בכוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA) המוקירה את זכר קורבנות וניצולי השואה, אשר אומצה היום במהלך כנס בבריסל לציון 75 שנה לשחרור מחנה אושוויץ. 

שרים ונציגי ממשל בכירים מ-34 המדינות החברות ב-IHRA, לצד ראשי ארגונים בינלאומיים, התייצבו על מנת לאשרר את מחויבותם להמשך המאבק נגד עיוות זיכרון השואה, אנטישמיות, צורות נוספות של אפליה ועל מנת לדון בנושאים העומדים על הפרק בכנס.

"אנו משבחים את עבודת הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה היום וגאים על שיתוף הפעולה עם הברית מאז שהוקמה", אמר יוליוס ברמן, יו"ר ועידת התביעות. "זוהי מחויבותנו המוסרית להמשיך לפעול יחד על מנת להבטיח שניצולי שואה ברחבי תבל יוכלו לחיות בכבוד וכדי להילחם נגד אנטישמיות, הכחשת השואה וכל הביטויים של גזענות ואפליה. עלינו גם להוביל את המאמצים הבינלאומיים לתמוך בחינוך על השואה".

"אנו מברכים על הצהרה משמעותית זו", מסר גדעון טיילור, שייצג בכינוס את ועידת התביעות ואיל"ר, אמר:   "75 שנה לאחר שחרור אושוויץ, יש לקהילה הבינלאומית חלון הזדמנויות צר כדי לסייע לניצולים לחיות את שארית חייהם בכבוד וכדי להבטיח עשיית צדק עם קורבנות השואה, שרכושם נגזל בידי הנאצים, בני בריתם ושותפיהם".

הכינוס, שאירחו הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה וממשלת לוקסמבורג, ציין גם כן את יום השנה ה-20 להצהרת שטוקהולם אודות השואה.

הצהרת שרי IHRA לשנת 2020 כוללת 14 נקודות בהן תומכות המדינות החברות וביניהן:

* התחייבות בפני קורבנות וניצולי השואה שהם לעולם לא יישכחו ושהמורשת שלהם תישמר.

* לשמור על התיעוד  ההיסטורי של השואה, של רצח העם של הצוענים ושל הרדיפות נגד קורבנות נוספים של גרמניה הנאצית ושותפותיה הפאשיסטיות והלאומניות קיצוניות לביצוע הפשעים.

* להדגיש שחיוני לזהות, לשמר ולהנגיש חומרי ארכיון, עדויות ואתרים אותנטיים למטרות חינוכיות, לשימור הזיכרון ולמחקר.

* לעודד את כל המדינות והחברות להתמודד עם עברן באמצעות דיון פתוח ומדויק בהיסטוריה שלהן.

לעיון בהצהרת שרי IHRA יש ללחוץ כאן

למידע נוסף אודות ועידת התביעות יש ללחוץ כאן

למידע נוסף אודות הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה (IHRA) יש ללחוץ כאן

לפניות בנושאים תקשורתיים נא צרו קשר בכתובת pr@wjro.org.il 

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il