Latest News

הצעת חוק בפולין: מכה אנושה לניצולי השואה ומשפחותיהם

טיוטת החקיקה החדשה כוללת תנאים דרקוניים ולא מאפשרת למרבית השורדים ומשפחותיהם לתבוע פיצוי על רכושם הארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר) מביע "אכזבה עמוקה" וקורא לממשלת פולין להבטיח שהחוק שיאושר יעשה צדק עם הניצולים.

 הצעת חוק פולנית לפיצוי ניצולי שואה כוללת סעיפים דרקוניים שבעצם מונעים מהרוב הגדול של השורדים ומשפחותיהם קבלת פיצוי כלשהו. בעקבות פרסום טיוטת החקיקה שלשום (שישי) הביע הארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר) "אכזבה עמוקה" וקרא לממשלה בוורשה להבטיח שתתבצע חקיקה הוגנת וצודקת.

לפי טיוטת  הצעת החוק שפורסמה על ידי משרד המשפטים הפולני, ניצול שרוצה להגיש תביעה חייב להיות אזרח פולין (כיום) ולההתגורר במדינה כאשר הרכוש הוחרם על ידי השלטון הקומוניסטי. תנאים אלו לא מאפשרים למרבית הניצולים , שעזבו את פולין במהלך השואה או זמן קצר אחריה, להגיש תביעה.

לפי ההצעה, גם יורשים יוכלו להגיש תביעה, אבל הם חייבים להיות ילדים או נכדים של הניצולים. כמובן שמדובר בפגיעה קשה בזכויות הניצולים, משום שבעקבות השואה, פעמים רבות האחים והאחיינים הם היורשים היחידים שנותרו.

בנוסף, גם מי  שהיו זכאים להגיש תביעה במסגרת אמנות שנחתמו בין פולין למדינות שונות לאחר המלחמה, לא יוכלו  לתבוע במסגרת הצעת החוק – גם אם טרם הגיש תביעה במסגרת זו. ממילא, רוב הניצולים לא היו זכאים להגיש תביעות במסגרת אותן אמנות, וגם אלו שהיו זכאים, לא ידעו את זכותם או לא טרחו לעסוק בכך, בעודם עסוקים בבניית חייהם מחדש.

וכאילו לא די בכך, יש בהצעת החוק עוד שורה של מגבלות דרקוניות. למשל, ניצולים לא יוכלו להגיש תביעה על רכוש שהיה בבעלותם באמצעות מניות בחברה, ומרגע החקיקה ניתן יהיה להגיש תביעות במשך שנה בלבד – לפני שהרכוש יועבר למשרד האוצר.

מאז 1993 מאיץ איל"ר בממשלת פולין להעניק טיפול הולם ומקיף לכל נושא השבת הרכוש. שלושה מיליון יהודים פולנים, כ-90 אחוז מהקהילה, נרצחו בשואה. למרות זאת, פולין היא המדינה האירופית הגדולה היחידה שטרם חוקקה חוק להשבת רכוש יהודי שהוחרם על ידי הנאצים או הולאם על ידי השלטון הקומוניסטי.

בעקבות הפרסום שלשום בפולין הודיעו יו"ר איל"ר, רונלד לאודר ויו"ר התפעול גדעון טיילור כי הארגון "מאוכזב עמוקות מכך שהצעת החוק של הממשלה הפולנית לא מאפשרת למרבית הניצולים ומשפחותיהם לקבל פיצוי. "הניצולים ומשפחותיהם היו חלק אינטגראלי מהחיים בפולין במשך מאות שנים והרכוש מהווה את הקשר הממשי האחרון לחייהם לפני החורבן של השואה. אנו קוראים לממשלת פולין לדאוג לכך שהצעת החוק, כאשר תוצג בפני הפרלמנט, תכלול תנאים מקלים והוגנים יותר, כדי לעשות צדק עם אלו שסבלו כל כך", אמרו השניים.

טיילור הוסיף:  "מבחינת הניצולים, הרכוש בפולין הוא חלק מהעבר שזועק לצדק. אנו קוראים לממשלה לכלול ניצולים ובני משפחותיהם בחקיקה ולדאוג לכך שתעשה צדק עם הניצולים ומשפחותיהם בישראל ובכל העולם"

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il