Latest News

הפרלמנט האירופי וממשלת בריטניה מאשרים את מחויבותם לסייע לניצולי השואה

3.11.16

נשיא הפרלמנט האירופי הודיע על תמיכתו המלאה בהשבת הרכוש היהודי שנגזל בשואה

"אני מחויב להעלאת המודעות לשואה ולזוועות שבוצעו נגד העם היהודי באירופה", כתב שולץ / "נמשיך ללחוץ להכרה בקורבנות השואה במדינות כמו פולין ובהשבת הרכוש", כתבה שרת המדינה הבריטית לענייני חוץ, הברונית אנליי / יו"ר ועדת התפעול באיל"ר, גדעון טיילור בתגובה: "מדובר בצעד גדול קדימה שיסייע לטפל ברווחתם של ניצולי השואה המזדקנים".

מאמצי הארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר) להשגת צדק לניצולי השואה, זכו השבוע לתמיכה משמעותית כאשר נשיא הפרלמנט האירופי וממשלת בריטניה, הצהירו על מחויבותם ללחוץ על החזרת הרכוש שנלקח מקהילות וקורבנות יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה.

התמיכה הובעה בשני מכתבים נפרדים. האחד, מנשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ, והשני, משרת המדינה הבריטית לענייני חוץ, הברונית אנליי (Anelay).

נשיא הפרלמנט האירופי, מרטין שולץ הודיע, באופן חסר תקדים, על תמיכתו המלאה בהחזרת הרכוש שנגזל מהיהודים על ידי הנאצים בתקופת השואה.

"כנשיא המוסד הזה, אני מחויב לגמרי להעלאת המודעות לשואה ולזוועות שבוצעו נגד העם היהודי באירופה", אמר הנשיא שולץ. "לכן, אני תומך באופן מלא ביישום החלטות הפרלמנט האירופי בנוגע להחזרת הרכוש שנבזז לקהילות יהודיות ולהשבת רכושם של קורבנות השואה."

שולץ הביע את תמיכתו בשבוע שעבר במכתב ששלח לחבר הפרלמנט האירופי גונאר הוקמארק (Gunnar Hokmark) המכהן כיו"ר  הברית האירופית לניצולי שואה. שולץ גם הכריז על תמיכתו בסיוע לניצולי שואה מזדקנים, חינוך ולימוד השואה ושימור אתרים יהודים מקודשים.

 יו"ר ועדת התפעול באיל"ר, גדעון טיילור, שיבח את הצהרתו של הנשיא שולץ ואמר כי  "מדובר בצעד גדול קדימה שיסייע לטפל בחמלה ובצדק ברווחתם של ניצולי שואה מזדקנים ובהחזרת הרכוש שנגזל  בתקופת השואה".

במכתב השני, הממוען לאיל"ר ולארגון הגג של יהודי בריטניה (BOD), הכריזה שרת המדינה הבריטית לענייני חוץ, הברונית אנליי (Anelay), כי ממשלת בריטניה נחושה לדחוק בפולין ובארצות אחרות במרכז ומזרח אירופה למלא את אחריותם ולדאוג לניצולי השואה המזדקנים כדי שיוכלו לסיים את חייהם בכבוד. המכתב נשלח בתגובה למכתבם של טיילור ומנכ"ל ארגון הגג היהודי (BOD), ג'יליאן מרון שהפציר בממשלת בריטניה להגביר מאמציה  להשבת הרכוש. 

"הממשלה הזאת מייחסת חשיבות רבה לתמיכה במשפחות שנפגעו באופן טרגי על ידי השואה – ובכלל זה בנושא החשוב של השבת רכוש", כתבה הברונית אנליי. "אנו נמשיך ללחוץ להכרה בקורבנות השואה במדינות כמו פולין. בריטניה נותרה מחויבת לפעול יחד עם שותפיה בזירה הבינלאומית כדי לעודד את היישום המלא של הצהרת טרזין", כתבה.

כיום מוערך מספר ניצולי השואה בכ-500,000 איש בכל לעולם, 190 אלף מהם בישראל כאשר רבים מהם חיים בעוני. מספר רב של מדינות במזרח אירופה טרם חוקקו חוקים העוסקים בהשבת רכוש או פיצוי על הרכוש שנגזל. במדינות אחרות, תהליכי השבת הרכוש איטיים ואינם הוגנים.

עיקר המאמץ מופנה כיום כלפי האיחוד האירופי, שלא טיפל עד עתה בנושא זה במטרה לעודד את המדינות החברות בו לקדם את החקיקה והטיפול בהשבת הרכוש.

טיילור סיכם: "יותר – 70 שנה לאחר השואה, אנו מחויבים לתת לניצולים את התמיכה הדרושה כדי  לחיות את הימים שנותרו להם בכבוד. השבת רכוש תסייע גם לקהילות היהודיות שנהרסו בשואה כדי לקיים ולשקם את עצמם".

מכתבו של נשיא הפרלמנט האירופי שולץ מצורף כאן

מכתבה של שרת המדינה הבריטית לענייני חוץ, הברונית אנליי מצורף כאן

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש פועל למען השבתו של רכוש פרטי ורכוש קהילתי יהודי אשר נלקח במהלך השואה באירופה, למעט באוסטריה ובגרמניה. בפעילות משותפת עם קהילות יהודיות מקומיות, איל"ר נושאת ונותנת עם ממשלות על מנת להגיע להסכמים ולהביא לחקיקה בנוגע להשבת רכוש זה.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il