Latest News

הודעת איל"ר על חוק צרפתי חדש בנושא אמנות מתקופת השואה

(ירושלים), 24 ביולי 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על חוק משמעותי חדש שנכנס לתוקף אתמול בצרפת, אשר מאיץ השבתם של ציורים, ספרים ופריטי דת בבעלות יהודית שנגזלו בתקופת השואה ולאחריה ונמצאים כיום בחזקה צרפתית. ביום חמישי, 13 ביולי אימצו פה אחד שני בתי הפרלמנט של צרפת חקיקה אשר מקלה על מוזיאונים צרפתיים להחזיר יצירות שנבזזו לבעליהם הקודמים.

גדעון טיילור, נשיא איל"ר, ומארק וייצמן, מנהל תפעול ראשי באיל"ר, פרסמו את ההודעה הבאה:

"החוק טומן בחובו הבטחה לתיקון עוולות היסטוריות ומסמל את מחויבותה של ממשלת צרפת לטפל בהשבתם של ציורים, ספרים ופריטי דת בבעלות יהודית אשר נגזלו שלא כדין בתקופת השואה ולאחריה ונמצאים כיום בחזקה צרפתית. לנוכח צעד חשוב זה, אנו מקווים שאוצרות תרבות אלה יוחזרו כדין לבעליהם המקוריים או לצאצאיהם, ויושם קץ להמתנה הארוכה של ניצולי השואה ובני משפחותיהם לעשיית צדק".

במסגרת מאמציו של משרד התרבות הצרפתי, נעשתה עבודה חשובה לאיתור בעליהם החוקיים של כ- 2,200 פריטים שנשארו בחזקתם של מוזיאונים לאומיים. החשד הוא שפריטים אלה נלקחו מבעליהם היהודיים בין 20 בינואר 1933 (התאריך שבו מונה אדולף היטלר לקנצלר) לבין 8 במאי 1945 (תאריך כניעתה של גרמניה לבנות הברית). עד כה, השבתם של 2,200 פריטים אלה לבעליהם החוקיים הייתה מסובכת בשל החקיקה הצרפתית שנתנה למוזיאונים בעלות "בלתי ניתנת להעברה".

חלק נכבד מפריטים אלה נלקח מיהודים צרפתיים או ננטש על ידם, אולם חלקם נחשדו בטעות שנגנבו מיהודים גרמניים ולאחר מכן נשלחו לצרפת. כדי לקבוע את מוצאן של היצירות הגנובות, המשרד עבד בצמוד עם אנשי אקדמיה ומוזיאונים, והתוצאה היא החזרתן המוצלחת של 76 יצירות כאלה מאז 2013. לפי החוק החדש, מאמצים אלה יזורזו.

משרד התרבות הצרפתי מעריך כי כ-100,000 יצירות אמנות נתפסו בצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה. מתוכן, כ-60,000 פריטים שהתגלו בגרמניה בזמן השחרור הוחזרו לצרפת, ו-45,000 מהם הוחזרו מייד לבעליהם החוקיים. עם זאת, כ-2,200 מיצירות האומנות המפורסמות ביותר שנבזזו באותה תקופה, המכונות MNR, הופקדו בידי מוזיאונים לאומיים כגון הלובר ומוזיאון ד'אורסיי בפריז.

יתר היצירות נמכרו על ידי הרשויות בתחילת שנות החמישים של המאה ה-20, ובעקבות זאת רבות מהן חזרו לשוק האמנות.

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il