Latest News

הודעת איל"ר על הסכמתה של רומניה לשלם פנסיה לניצולי שואה החיים בישראל

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על הסכמתה של רומניה להעניק קצבת פנסיה לכ-7,000 ניצולי שואה החיים בישראל. לאחר יותר משש שנים הושגה עסקה בתיווכה של השגרירה קולט אביטל מטעם מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל (המכהנת גם כמזכ"לית איל"ר).

בשנת 2016, בוקרשט חוקקה חוק המכיר באזרחים שעזבו את רומניה במהלך או אחרי מלחמת העולם השנייה כזכאים לפנסיה. עם זאת, מסוף המלחמה ועד להעברת החוק, רומנים שעזבו את המדינה איבדו את אזרחותם ואת זכותם לפנסיות. ביום שני, דיוני המשא ומתן סללו את הדרך לכך שממשלת רומניה תקבל סוף סוף תיעוד ישראלי רשמי לזכאות.

השגרירה קולט אביטל פרסמה את ההודעה הבאה:

"כמי שהובילה את המשא ומתן מטעם מדינת ישראל, אני שמחה שהצלחנו ליישב את סחבת הבירוקרטיה שעיכבה הסכם זה. התהליך היה ארוך והציב אתגרים משמעותיים. הסכם זה משמעותי במיוחד עבורי מפני שאני ניצולת שואה מרומניה, ואני מברכת עליו בשם כל ניצולי השואה הרומנים החיים בישראל. מחובתנו לעשות כל שביכולתנו כדי שניצולי השואה יחיו את חייהם בכבוד שהם ראויים לו. מתן כספים לניצולים כדי שיוכלו לחיות בכבוד עומד תמיד בראש סדר העדיפויות שלי. תשלומים אלה ישלימו את מאמציו של הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר), ואנו נמשיך לבחון הזדמנויות נוספות בכל עת שנוכל".

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il