Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) חתם על הסכם היסטורי עם לוקסבורג בנושא השבת נכסים מתקופת השואה

ההסכם מספק כספים לניצולי שואה; מקצה משאבים ייעודיים להנצחת השואה, זיכרון, חינוך ומחקר בלוקסמבורג; מטפל בבעיות רכוש מרכזיות

(לוקסמבורג) 27 בינואר 2021: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש  (איל"ר) חתם היום על הסכם חדש היסטורי עם הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג בנושאים בולטים מתקופת השואה בנושא  הרכוש. ההסכם פורץ הדרך נחתם על ידי ממשלת לוקסמבורג והקהילה היהודית של לוקסמבורג, יחד עם איל"ר וקרן לוקסמבורג לזכר השואה.

ההסכם מעניק הכרה כספית סמלית לניצולי שואה שהיו בלוקסמבורג בתקופת השואה. הוא מקדיש משאבים ייעודיים להנצחת השואה, זיכרון, מחקר וחינוך. הוא מטפל גם בסוגיות השבה מרכזיות, כולל חשבונות בנק רדומים וביטוחים, כמו גם יצירות אמנות שנבזזו.

"ההסכם היום הוא הצהרה נחרצת  של לוקסמבורג על מחויבותה הנמשכת לשמור על זכרם של יהודים שנרדפו ונרצחו במהלך הכיבוש הנאצי בלוקסמבורג. 75 שנים לאחר השואה, ההסכם מעניק תמיכה סמלית לניצולי שואה מלוקסמבורג. ההסכם קובע גם תהליך ברור לזיהוי ולהחזרת חשבונות בנק רדומים, פוליסות ביטוח ויצירות אמנות שנבזזו ", אמר גדעון טיילור, יו"ר התפעול באיל"ר.                                             .

בטקס החתימה אמר  טיילור, "העבר והעתיד קשורים זה בזה בקשר בל יינתק. הסכם זה גם מכיר במה שקרה על אדמת לוקסמבורג הכבושה בעבר, וגם קובע תוכנית לחינוך לעתיד. ההסכם הזה אומר שני דברים. ראשית, ההיסטוריה חשובה. שנית, העתיד עדיין צריך להיכתב, והבנת העבר יכולה לעזור לנו ללמוד כיצד ליצור עולם טוב יותר וצודק יותר."

"היום לוקסמבורג מתחייבת להלל  את תרומתם העשירה של היהודים בלוקסמבורג ולהנציח את הזוועות שסבלו יהודים במהלך השואה. פיתוח סינקפונטיינס והפיכתו למרכז הנצחה וחינוך הוא הצהרה נחרצת של לוקסמבורג, הזוכרת את הקורבנות ומבטיחה שרדיפה כזו לעולם לא תקרה  שוב. ההסכם מספק לקרן לוקסמבורג לזכר  השואה משאבים להוביל מאמצים להגנה על הזיכרון, שימור אתרי מורשת יהודית ותמיכה בניצולי שואה ", אמר אלברט אפללו, נשיא הקהילה היהודית בלוקסמבורג.

ההערכה היא כי במהלך הכיבוש הנאצי, שלושה רבעים מתוך 3,907 היהודים שחיו  בלוקסמבורג, לא היו אזרחי המדינה. דוחות הממשלה שהתפרסמו בלוקסמבורג בשנים 2009 ו -2015 מכירים בכך שיהודים שלא היו אזרחים לא קיבלו פיצוי בגין החרמת רכושם במהלך השואה. לאחר מלחמת העולם השנייה, כ -1,500 יהודים חזרו ללוקסמבורג וכיום חיים כ -1,200 יהודים במדינה.

אלו הם עיקרי ההסכם:

  • לוקסמבורג תספק מיליון יורו כהכרה סמלית בתמיכה לניצולי השואה מלוקסמבורג. הכספים יועברו לאיל"ר ויופצו באמצעות הוועידה לתביעות חומריות יהודיות נגד גרמניה.
  • לרכוש ולשפץ  את אתר ההנצחה Cinqfontaines, שם נאספו קורבנות יהודים בלוקסמבורג ומשם הועברו למחנות מוות. לוקסמבורג תפתח את האתר ותהפוך אותו למקום הולם להנצחת קורבנות השואה ולחינוך הדורות הבאים. על פי הערכות, פרויקט זה יעלה מעל 25 מיליון יורו.
  • לתרום 120,000 יורו בשנה למשך 30 שנה לקרן לוקסמבורג לזכר השואה להמשך זיכרון השואה ומטרות סטטוטוריות אחרות.
  • להמשיך לתמוך בוועדה לזכר מלחמת העולם השנייה בתקציב מוגדל.
  • להקים ולממן מחקר עצמאי ומקורי ועבודה בארכיונים הלאומיים בכדי לספק גישה לקבצים הקשורים לכיבוש לוקסמבורג והשואה.
  • לשפר את שיתוף הפעולה בפיתוח אסטרטגיה למאבק באנטישמית לאומית.
  • לזהות ולהשיב חשבונות בנק רדומים מתקופת השואה, כספות ופוליסות ביטוח באמצעות ביקורת עצמאית שתועבר על ידי ועדה משותפת, המורכבת מפקידי ממשלה וכן נציגי איל"ר  והקהילה היהודית.
  • לערוך חקר מוצאות על פי עקרונות ועידת וושינגטון והצהרת טרזין לזיהוי יצירות אמנות שנבזזו ורכוש תרבותי אחר, שיוחזר בהתאם להצהרות אלה.

ההסכם מגיע פחות משנתיים לאחר שמשלחת בינלאומית משותפת של איל"ר ושל השליח המיוחד האמריקני דאז לסוגיות השואה, טום יזדגרדי, יחד עם הקהילה היהודית בלוקסמבורג ובליווי השגריר האמריקני ג'יי רנדולף אוונס, נפגשו בלוקסמבורג עם ראש הממשלה חאבייר בטל.  לאחר הפגישה הקים ראש הממשלה קבוצת עבודה שתבדוק סוגיות פתוחות של השבת רכוש מתקופת השואה. קבוצת העבודה הורכבה מנציגי ממשלת לוקסמבורג, הקהילה היהודית של לוקסמבורג ואיל"ר. ההסכם אינו פוגם בזכויות קיימות שעשויות להיות ליחידים, לתבוע תביעות רכוש.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il