Latest News

דו"ח חדש ממליץ על המשך חקר מוצאות והקמת ועדה, על סמך המלצות לפעולה ליישום עקרונות ועידת וושינגטון בנושא אומנות שנבזזה על ידי הנאצים, אשר גובשו בהובלת איל"ר ומחלקת המדינה אמריקאית

הדו"ח עוסק בנשיאה באחריות ושקיפות בהשבת יצירות אמנות שנבזזו על ידי הנאצים בקרן אוסף אמיל בירלה במוזיאון קונסטהאוס בציריך

(ניו יורק, ניו יורק) 28 ביוני 2024 – הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על דו"ח שפורסם לאחרונה על סטטוס חקר מוצאות של יצירות אומנות בקרן אוסף אמיל בירלה (Emil Bührle) במוזיאון קונסטהאוס בציריך. דו"ח חשוב זה, שהוזמן במאי 2023 על ידי העיר ציריך ונאמני מוזיאון הקונסטהאוס, מציין שלב מכריע בטיפול בבעלות החוקית על יצירות אמנות שנמכרו מאחר שבעליהן נאלצו להימלט בתקופת הנאצים.

הדו"ח, שהוכן על ידי ד"ר רפאל גרוס, חבר בוועדה המייעצת הגרמנית בנושא השבת נכסי תרבות שנגזלו כתוצאה מרדיפה של הנאצים, ממליץ על הקמת פאנל רב-תחומי ליישום מסגרות בדיקה של יצירות אומנות שנבזזו בתקופת הנאצים, העולות בקנה אחד עם עקרונות ועידת וושינגטון בנושא יצירות אמנות שנבזזו על ידי הנאצים אשר גובשו בהובלת איל"ר ומחלקת המדינה אמריקאית. הדו"ח מדגיש גם את הצורך בהמשך חקר מוצאות, המתמקד בהבהרת בעלות יהודית קודמת והחרמה הקשורה לרדיפה של יצירות מאוסף בירלה. הוא מעריך את מוצאן של יצירות מהאוסף הנמצאות כיום בהשאלה למוזיאון קונסטהאוס בציריך (כ-200 יצירות). כמו כן, הוא ממליץ על דיון ציבורי שיעסוק בהצגה אתית של אוסף בירלה במוזיאון קונסטהאוס בציריך.

"דו"ח זה הוא דוגמה רבת עוצמה לנשיאה באחריות במאמץ העולמי לטפל בעוולות היסטוריות", אמר גדעון טיילור, נשיא הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר). "אנו קוראים למוסדות אחרים ללכת בעקבות ציריך ולאמץ את עקרונות ועידת וושינגטון בנושא יצירות אומנות שנבזזו על ידי הנאצים. השבת רכוש היא להשיב את המורשת התרבותית וכבודם של מי שנפגעו בתקופת השואה, ולהבטיח כי אוצרות האומנות יוחזרו לבעליהם החוקיים, תוך הכרה בהפסדים העצומים שנשאו וכיבוד זכרם".

לפני הדו"ח, ב-14 ביוני, קרן בירלה הסירה חמש יצירות אומנות ממוזיאון קונסטהאוס בציריך והחלה לחקור את מוצאן. בהודעת הקרן צוטטו גם ההמלצות לפעולה ליישום עקרונות ועידת וושינגטון בנושא יצירות אומנות שנבזזו על ידי הנאצים והודגשה חשיבות העמידה בסטנדרטים אלה כדי להבטיח צדק והשבתם כחוק של אוצרות תרבות.

"הסרתן של חמש יצירות אומנות ממוזיאון קונסטהאוס בציריך היא שלב ראשון חשוב, ודו"ח זה מבליט עוד את הצורך בחקירה מתמדת והקמת ועדה ייעודית להבטחת צדק", הוסיף טיילור.

אוסף אמיל בירלה עורר מחלוקת בשל קשריו של בירלה עם גרמניה הנאצית ורכישותיו של יצירות אומנות שנבזזו. בירלה, תעשיין שוויצרי שהתעשר ממכירת נשק לנאצים, צבר אוסף אומנות עצום, כולל יצירות שנרכשו בנסיבות מפוקפקות. חקירות שנערכו לאחרונה גילו כי בירלה העסיק נשים צעירות בתנאים קרובים לעבדות ורכש יצירות מבעלים יהודיים תוך ניצול העובדה שהם נמלטים מרדיפות.

הדו"ח עולה בקנה אחד עם מגמה בינלאומית רחבה יותר להשבת יצירות אומנות שנבזזו על ידי הנאצים. לאחרונה, הדו"ח "נכסי תרבות שנבזזו בתקופת השואה: סקירה עולמית עכשווית" של איל"ר והוועידה בנוגע לתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה (ועידת התביעות) מצא, כי שבע מדינות רשמו אמנם התקדמות גדולה בהשבת נכסי אמנות ותרבות, אולם 24 מתוך 47 המדינות שנסקרו רשמו התקדמות מינימלית או שלא נרשמה בהן התקדמות כלל. הדו"ח מדגיש את הצורך להפנות את תשומת הלב לסוגיית נכסי אמנות ותרבות באוספים פרטיים כתחום חיוני שיש להתמקד בו בעתיד.

כמו כן, תמיכתן ההיסטורית של 25 מדינות, ביניהן שוויץ, במסמך המלצות לפעולה בנושא השבת נכסי אמנות ותרבות, כפי שהוכרז באירוע משותף של איל"ר ומחלקת המדינה אמריקאית במארס 2024, מדגישה את חשיבותן של יוזמות אלו. מסמך המלצות לפעולה זה מתבסס על עקרונות ועידת וושינגטון משנת 1998 בנושא יצירות אמנות שנבזזו על ידי הנאצים ונועד להקל על תהליך השבת רכוש ולהתגבר על חסמים שעימם מתמודדים יורשים ותובעים. המלצות פורצות דרך אלה קובעות במפורש כי מכירה על ידי אדם נרדף במהלך תקופת השואה עשויה להיחשב שוות ערך להעברת רכוש שלא מרצון, וייתכן שכך קרה לפריטי אומנות רבים באוסף זה.

איל"ר קורא למדינות נוספות, וכן למוזיאונים, בתי מכירות פומביות, סוחרים ואספנים פרטיים לאמץ המלצות אלו לפעולה, וכך להבטיח עשיית צדק ולוודא שהבעלים החוקיים יתאחדו שוב עם אוצרות התרבות שלהם.

# # #

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il