Latest News

בעקבות החוק החדש שיפצה אזרחים בגין רכושם שהולאם, קורא הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) לממשלת פולין: אל תפלו את ניצולי השואה וקרוביהם בזכאות לפיצויים

מדובר בחוק לאומי שצפוי להקיף את כל הנכסים שהולאמו על ידי המשטר הקומוניסטי. עדיין לא ברור האם החוק יכלול התייחסות גם לנכסים שגזלו הנאצים מיהודים בשואה. "על חקיקה זו לקחת בחשבון את השואה ואל לה להפלות את אותם ניצולים או בני משפחותיהם רק בשל העובדה שאינם אזרחי פולין כיום", אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול בארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר).

אחרי מאבק של עשרות שנים, פולין תחוקק לראשונה חוק לאומי שיפצה כספית אנשים שנכסיהם הוחרמו על ידי המשטר הקומוניסטי. על כך הודיע אתמול (ו'), סגן שר המשפטים הפולני, פטריק ג'קי.

החוק החדש, שזכה לכינוי "חוק השבת הרכוש הגדול", יאפשר לבעלי הנכסים לקבל  במזומן עד 20 אחוז משווי הנכסים בעת הלאמתם.

החשש הוא שממשלת פולין לא מתכוונת לאפשר בחוק גם לניצולי השואה וקרוביהם לתבוע את רכושם שנגזל על ידי הנאצים. כידוע, כמעט מחצית מהיהודים שהושמדו בשואה התגוררו בפולין.

יצוין כי בניגוד להשבת רכוש מוגבלת שמאפשרת עיריית וורשה ועליו פורסם בעבר, הפעם מדובר בחוק לאומי שיקיף את כלל המדינה והנכסים.

 "אני מתבייש שזה לקח לפולין כל כך הרבה זמן, 28 שנים אחרי נפילת הקומוניזם, לחוקק חוק כזה. היינו צריכים לעשות זאת מזמן", אמר סגן השר ג'קי.

עם נפילת הקומוניזם, ניתנה אפשרות מוגבלת לתבוע את השבת הרכוש בבתי משפט פולניים, רק אם הוכח שתהליך ההלאמה על ידי הרשויות לא היה תקין.

"חיוני שהשבת הרכוש או הפיצוי יהיו מלאים וכי התהליך יהיה הוגן וצודק עבור כל מי שאיבד את רכושו, כולל עבור ניצולי שואה מפולין ובני משפחותיהם. על חקיקה זו להביא צדק לאותם אזרחים פולנים לשעבר שסבלו כל כך ולקחת בחשבון את השואה. אל לה להפלות את אותם ניצולים או בני משפחותיהם רק בשל העובדה שאינם אזרחי פולין כיום", אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול בארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר) בתגובה לדברי סגן השר.

 איל"ר פועל מאז 1993 מול ממשלת פולין בדרישה להתייחס לסוגיית השבת הרכוש מתקופת השואה באופן מקיף. פולין היא המדינה היחידה בגוש האירופי שלא אישרה תוכנית מקיפה לטיפול בהשבת רכוש פרטי שהוחרם על ידי הנאצים או הולאם על ידי המשטר הקומוניסטי.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il