Latest News

בכיר רומני שפעל להשבת רכוש יהודי שנגזל בשואה הלך לעולמו

מיחנאה קונסטנטינסקו עמד בראש ועדה שקידמה את הטיפול בתביעות של ניצולים מרומניה והסירה חסמים בירוקרטים. הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר): "העולם איבד מדינאי, שהגן על זכר השואה ושימש כמגדלור במאבק נגד האנטישמיות".

מיחנאה קונסטנטינסקו, בכיר בממשל הרומני שפעל רבות למאבק באנטישמיות ולהשבת רכוש יהודי שנגזל בשואה, הלך לעולמו.

בפברואר 2015, ראש ממשלת רומניה דאז ויקטור פונטה מינה את השגריר קונסטנטינסקו לעמוד בראש ועדה שכללה נציגים מממשלת רומניה, מהארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ומפדרציית הקהילות היהודיות ברומניה, על מנת לבחון סוגיות המעכבות את השבת הרכוש לניצולי שואה וצאצאיהם. בהנהגת קונסטנטינסקו המליצה הוועדה על שורה של שינויים חשובים, שמעניקים  עדיפות לטיפול בתביעות של ניצולים ופותרים בעיות טכניות שעיכבו השבת רכוש של קהילות יהודיות. הפרלמנט אישר את ההמלצות בחודש מאי 2016.

במהלך שירותו הממושך בשירות החוץ  מילא קונסטנטינסקו שורה של תפקידים בכירים במשרד החוץ ושימש יועץ דיפלומטי לכמה ראשי ממשלה. בין השאר הוא עמד בראש המשלחת הרומנית לברית הבינלאומית לשימור זכר השואה (IHRA), וגם עמד בראש הארגון ב-2016. ב- IHRA חברות 31 מדינות, בהן 24 מדינות באיחוד האירופי, ארה"ב וקנדה. תחת הנהגת קונסטנטינסקו אימץ הארגון הגדרה מקיפה לאנטישמיות בחודש מאי 2016.

"עם מותו של השגריר מיחנאה קונסטנטינסקו העולם איבד מדינאי", מסרו גדעון טיילור, יו"ר התפעול של איל"ר והמזכ"לית קולט אביטל. "נזכור אותו כמי שהוביל את המאמצים של רומניה להשבת רכוש שנגזל בשואה , כמגן על זכר השואה וכמגדלור במאבק נגד האנטישמיות".

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש פועל למען השבתו של רכוש פרטי ורכוש קהילתי יהודי אשר נלקח במהלך השואה באירופה, למעט באוסטריה ובגרמניה. בפעילות משותפת עם קהילות יהודיות מקומיות, איל"ר נושאת ונותנת עם ממשלות על מנת להגיע להסכמים ולהביא לחקיקה בנוגע להשבת רכוש זה. 

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il