הארגונים השותפים באיל"ר

The American Gathering Federationהכנס האמריקני לניצולי שואה יהודים וצאצאיהם

הכנס האמריקני לניצולי שואה וצאצאיהם הוא ארגון גג המאגד בתוכו קבוצות ניצולים צפון אמריקניים ולאנדסמאנשאפטים, חוגים יהודיים המורכבים ממהגרים שמוצאם מאותם כפרים אירופיים. זמן קצר לאחר הכנס העולמי שנערך בישראל ביוני 1981, הקימו הוגי אירוע זה ארגון ללא מטרות רווח במטרה לפעול למען זיכרון, חינוך והנצחה.

AJC American Jewish Committeeהוועד היהודי האמריקני

הוועד היהודי האמריקני, ארגון התמיכה היהודי העולמי המוביל בעולם, שם לו למטרה לשפר את רווחת העם היהודי וישראל, ולקדם זכויות אדם וערכים דמוקרטיים בארצות הברית וברחבי העולם. משרדי הוועד היהודי האמריקני פזורים ברחבי ארצות הברית והעולם, בנוסף על שותפויות עם קהילות יהודיות ברחבי העולם.

American Jewish Joint Distributionהוועדה היהודית-אמריקנית המשותפת להקצאות (הג'וינט)

הג'וינט (JDC) הוא ארגון הסיוע ההומניטרי היהודי המוביל בעולם. מאז 1914 הדגים ארגון הג'וינט שכל היהודים ערבים זה לזה ואחראים לשיפור רווחת חייהם של חסרי הישע ברחבי העולם. כיום פועל ארגון הג'וינט בלמעלה מ-70 מדינות ובישראל.

Bnai Brith Internationalבני ברית העולמי

ארגון בני ברית פועל למען היהודים בעולם ומגן על עקרון זכויות האדם מאז 1843. הארגון הוא קול חיוני בקידום אחדות והמשכיות יהודית, בתמיכה במדינת ישראל, בתמיכה באזרחים ותיקים ובאספקת סיוע הומניטרי וסיוע בשעת אסון. פועלו משתרע על פני למעלה מ-50 מדינות.

The Center of Organizations of Holocaustמרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, אשר נוסד בשנת 1988, מאגד 56 קבוצות של ניצולי שואה המתגוררים בישראל.

The Conference on Jewish Material Claimsהוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה, בע"מ

מאז היווסדה בשנת 1951, השיגה הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות) מידה של צדק עבור קרבנות יהודים של הרדיפה הנאצית.

CER Conference of European Rabbisועידת רבני אירופה

ועידת רבני אירופה היא ברית רבנית אורתודוקסית ראשית באירופה, ומאחדת יחדיו למעלה מ-700 מנהיגים דתיים של קהילות בית הכנסת המרכזיות באירופה. היא נוסדה בשנת 1956 במטרה לשקם קהילות יהודיות אירופיות שנכבשו.

הקונגרס היהודי האירופי / המועצה האירופית של הקהילות היהודיות

הקונגרס היהודי האירופי משרת כנציגות ארגונית פוליטית של יהדות אירופה, המגנה על אינטרסים של קהילות מקושרות ופועלת בשיתוף עם מוסדות אירופיים ועם נושאי משרה ציבורית, עם המועצה האירופית ועם ממשלות ופרלמנטים לאומיים. המועצה האירופית של הקהילות היהודיות מייצגת התאחדויות שירות קהילתי שונות ברחבי היבשת, ומקדמת תרבות, חינוך, מורשת, בריאות ורווחה יהודיים.

The Jewish Agency for Israelהסוכנות היהודית לארץ ישראל

מאז 1929, פעלה הסוכנות היהודית לארץ ישראל במטרה להבטיח עתיד יהודי נמרץ ומלא חיים. הקבוצה תרמה רבות למימון מדינת ישראל ולבנייתה, וממשיכה לשרת כערוץ התקשורת העיקרי בין המדינה היהודית לקהילות היהודיות ברחבי העולם. הסוכנות היהודית ממשיכה גם להיות הארגון היהודי הראשון בעולם שמגיב ושנותן מענה במקרי חירום בישראל, ושמציל יהודים ממדינות שבהן הם נמצאים בסיכון.

NCSEJהקואליציה הלאומית לתמיכה ביהדות איראסיה (אירופה ואסיה)

הקואליציה הלאומית לתמיכה ביהדות איראסיה תפסה מקום מרכזי בתודעה היהודית במהלך העשורים האחרונים של התקופה הסובייטית. כיום, תפקידה המרכזי של הקבוצה בצמיחת מוסדות יהודיים פוסט קומוניסטים הופך אותה למנהיגה מכובדת בכל היבטי חיי הקהילה היהודיים, במערכות יחסים יהודיות עם מדינות עצמאיות באזור וביחסים בין מדינות האזור לארצות הברית.

Agudath Israel World Organizationאגודת ישראל העולמית

אגודת ישראל העולמית נוסדה בראשית המאה העשרים, כזרוע הפוליטית של יהדות התורה האשכנזית, בהמשך לאגודת שלומי אמוני ישראל (איחוד יהדות מאמינים).

The World Jewish Congressהקונגרס היהודי העולמי

הקונגרס היהודי העולמי הוא ארגון בינלאומי המייצג את הקהילות היהודיות ואת הארגונים היהודיים ב-100 מדינות ברחבי העולם. הוא תומך בשמם בקרב ממשלות, פרלמנטים, ארגונים בינלאומיים ודתות אחרות. הקונגרס היהודי העולמי מייצג את רבגוניות העם היהודי ואיננו נוקט עמדה פוליטית כזו או אחרת.

The World Zionist Organizationההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה ביוזמתו של בנימין זאב תאודור הרצל, בקונגרס הציוני הראשון אשר נערך באוגוסט 1897 בבזל, שווייץ. כיום היא משרתת כארגון מטרייה עבור קבוצות ציוניות רבות.