Latest News

איל"ר: העברת חוק בנושא יצירות אמנות שנבזזו בצרפת היא צעד חשוב בהשבת יצירות שנגזלו בתקופת השואה

 

(ירושלים, 15 בפברואר 2021): הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על העברת חוק בנושא יצירות אמנות שנבזזו בצרפת כצעד חשוב להשבת יצירות שנגזלו בתקופת השואה. החוק מתיר למוזיאונים ציבוריים המחזיקים ביצירות להעבירן ליורשים של בעליהן המקוריים. חמש עשרה יצירות אמנות יושבו לבעליהן.

גדעון טיילור, יו"ר הפעולות, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר), פרסם את ההודעה הבאה:

"העברת חוק היסטורי זה בנושא יצירות אמנות שנבזזו בצרפת היום היא התפתחות משמעותית בהשבת יצירות שנגזלו מיהודים בתקופת השואה. אנו מקווים שהפרלמנט ימשיך לקדם מאמץ זה להעביר חוק אשר יתיר להוציא מאוסף מוזיאון יצירות אמנות שעדיין נמצאות במוזיאונים ממשלתיים בצרפת. שבעים ושבע שנים לאחר שהשואה הסתיימה, ניצולים ובני משפחותיהם זכאים לצדק בגין רכוש שנלקח מהם שלא כדין בתקופת השואה".

משרד התרבות של צרפת מעריך, כי בתקופת מלחמת העולם השנייה נבזזו בצרפת 100,000 יצירות אמנות בסך הכול. מאז תום המלחמה, אלפי יצירות אמנות מהמפורסמות בעולם, שנבזזו באותה תקופה, הוחזקו במשמורת על ידי מוזיאונים ציבוריים כמו הלובר ומוזיאון ד'אורסה בפריז.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il