השבת נכסי אמנות ותרבות

איל"ר פועל בשיתוף עם ועידת התביעות היהודיות החומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות) לשם השבת אמנות, יודאיקה ונכסי תרבות שונים שהיו בבעלות יהודית ונגנבו או נהרסו במהלך תקופת השואה. נכסי תרבות שנבזזו אינם כוללים רק יצירות אמנות, אלא גם תשמישי קדושה בעלי משמעות דתית ונכסים משפחתיים. פריטי אמנות אלה הם לעתים קרובות הקשר האישי האחרון שיש ליורשים עם משפחותיהם שנספו בשואה.

בעבודה עם ממשלות ועם קהילות יהודיות קשורות ברחבי העולם, אנו מתמקדים בשלוש משימות עיקריות:

·         עידוד השבת אמנות שנבזזה לבעליה המקוריים

·         מחקר מוצאות

·         יצירת תהליך תביעות פשוט בכל המדינות

איל"ר וועידת התביעות לא עוסקים בייצוג תובעים פרטיים.

לקריאה נוספת WJRO/Claims Conference Looted Art & Cultural Property Initiative webpage