שושנה גרינברג הישראלית – בת לניצולת שואה, שעבדה ללא לאות בכדי להשיג את כל התיעוד ולהוכיח שהיא היורשת החוקית לרכוש משפחתה שכולל מפעל טקסטיל, נוסעת לבית בלודז', פולין ומדברת על ההתמודדות עם התנגדות הממסד לטענותיה. לדבריה, "למרות כל המאמצים שעשיתי וכל מי שפניתי אליו בבית המשפט, הסאגה שלי על השבת הנכס עומדת בעינה".