Latest News

בעקבות החוק החדש שיפצה אזרחים בגין רכושם שהולאם, קורא הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) לממשלת פולין: אל תפלו את ניצולי השואה וקרוביהם בזכאות לפיצויים

מדובר בחוק לאומי שצפוי להקיף את כל הנכסים שהולאמו על ידי המשטר הקומוניסטי. עדיין לא ברור האם החוק יכלול התייחסות גם לנכסים שגזלו הנאצים מיהודים בשואה. "על חקיקה זו לקחת בחשבון את השואה ואל [...]

הפרלמנט האירופי קורא לפעול בדחיפות להשבת רכוש יהודי מהשואה

עשרות מחוקקים מלמעלה מעשרים מדינות באיחוד פרסמו היום (שני) הצהרה משותפת. הם קוראים להאיץ את הפעילות, במאמץ לסייע לניצולים המזדקנים, שרבים מהם חיים בעוני. "על כל מדינות האיחוד להתגייס למען [...]

הפרלמנט האירופי קורא לפעול בדחיפות להשבת רכוש יהודי מהשואה

עשרות מחוקקים מלמעלה מעשרים מדינות באיחוד פרסמו היום (שני) הצהרה משותפת. הם קוראים להאיץ את הפעילות, במאמץ לסייע לניצולים המזדקנים, שרבים מהם חיים בעוני. "על כל מדינות האיחוד להתגייס למען [...]

דו"ח חדש שמתפרסם לרגל יום השואה קובע: מדינות רבות עדיין לא החזירו רכוש שנגזל על ידי הנאצים לפני יותר מ-70 שנה

23.4.17 דו"ח חדש שמתפרסם לרגל יום השואה קובע:  מדינות רבות עדיין לא החזירו רכוש שנגזל על ידי הנאצים לפני יותר מ-70 שנה המחקר יוצג בוועידה בינלאומית שתתקיים בפרלמנט האירופי בבריסל ביום רביעי [...]

איל"ר: על פולין להשיב את הרכוש היהודי שנגזל על ידי הנאצים

22.11.16 היום יתקיים בירושלים מפגש ממשלות בין ישראל לפולין איל"ר: על פולין להשיב את הרכוש היהודי שנגזל על ידי הנאצים "יותר מ-70 שנה אחרי השואה, אלפי ניצולי שואה בישראל ממשיכים להמתין [...]

page 1 of 2