פעילות איל"ר בליטאLithuania

 

ליטא יישמה תכניות להשבת רכוש ותשלום פיצויים עבור נכסים פרטיים מוחרמים, וכן עבור נכסים קהילתיים מסוימים שהוחרמו. כ-220,000 יהודים חיו בליטא לפני המלחמה. במהלך מלחמת העולם השנייה השמידו הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים למעלה מ- 90% מן הקהילה היהודית.

נכסים קהילתיים

החוק בדבר הנוהל להשבת זכויות הבעלות של אגודות דתיות על נכסי דלא ניידי קיימים (1995) העניק לקבוצות דתיות ארכה של שנה אחת להגשת תביעות על

בית העלמין היהודי בלייזובה

בית העלמין היהודי בלייזובה

נכסים דתיים, ברובם בתי תפילה, אשר הוחרמו לאחר יולי 1940. על פי החוק, השיבה הממשלה לידי הקהילה היהודית הקטנה כמה מבנים – לרבות שלושה בווילנה וחמישה בקובנה.

כדי לתת מענה למגבלות אשר נכללו בחוק משנת 1995 – אשר חל בעיקר על בתי תפילה ונכסים הקשורים אליהם – ביוני 2011

בית הכנסת בווילנה

בית הכנסת בווילנה

חוקק הפרלמנט של ליטא את החוק לפיצוי על בסיס רצון טוב בגין נכסי דלא ניידי של קהילות דתיות יהודיות. במסגרת החקיקה משנת 2011 אושר תשלום של 128 מיליון ליטאס (כ-53 מיליון דולר) לאורך תקופה של 10 שנים, החל משנת 2013. סכום זה נקבע על בסיס הערך, אשר לטענת הממשלה עמד על 30% מערכם הרשמי של 152 נכסים, לגביהם קבעה כי יש להשיבם לבעליהם. החוק קבע תשלום פיצויים חד-פעמי בסך 3 מיליון ליטאס (1.25 מיליון דולר) ליחידים בשנת 2012. הממשלה מינתה את קרן הרצון הטוב אשר הוקמה במשותף על ידי הקהילה היהודית בליטא ואיל"ר, כגוף אשר יקבל את כספי הפיצויים ויחלק אותם.

נכסים פרטיים

איל"ר פגישה עם Bekešius Mantvydas שר החוץ וסגן הליטאי בניו יורק , 25 בפברואר 2016

איל"ר פגישה עם Bekešius Mantvydas שר החוץ וסגן הליטאי בניו יורק , 25 בפברואר 2016

במסגרת ההליך הקיים בליטא להגשת תביעות בגין נכסים אשר נגזלו מבעליהם על פי החוק הסובייטי או הולאמו בדרך אחרת באופן בלתי חוקי, ואשר נקבע

על פי החוק להשבת זכויות הבעלות של אזרחים על נכסי דלא ניידי קיימים (נחקק ב-1997 ותוקן ב-2002) נקבע, כי בעלי נכסים לשעבר, וכן יורשים מסוימים, יהיו זכאים לקבל בחזרה את רכושם שהוחרם, כל עוד התובעים הם אזרחים ליטאים המתגוררים במדינה. הפיצוי במקרים שבהם לא מתאפשרת השבתה של זכות הקניין על הנכס עצמו יוענק בצורה של מניות בחברות הנמצאות בבעלות ממשלתית. הליך השבת הנכסים העלה כמה חששות, לרבות היעדרם של נכסים חלופיים בכמות מספקת. מרבית הניצולים הליטאים ויורשיהם חיים מחוץ למדינה, ועל כן לא היה באפשרותם לקבל בחזרה את נכסיהם.

הקרן למורשת יהדות ליטא וקרן הרצון הטוב

למידע נוסף על אודות הקרן למורשת יהדות ליטא וקרן הרצון הטוב, הקישו כאן.